PlantumWeb

 

PLANTUM NEDİR?


PLANTUM web tabanlı Kurumsal İş Yönetim Sistemidir. Web tabanlı olmak nedir?
Aslında web tabanlı ifadesi ile web uyumlu ifadesini birbirinden ayırmak gerekir. Çünkü bugün itibariyle ERP şirketlerinin hepsi web uyumlu olduklarını söylemektedir. Oysa kesinlikle çok çok ayrı ifadelerdir.
PLANTUM ilk cümlesinden, ilk satırından ve ilk modülünden itibaren baştan sona bütün yetenekleri web tabanlı olarak yazılmıştır. Mevcut ERP yapıları daha çok yerel ağ içinde çalışma kurgusuna göre yapılmıştır. Bulut mimarisine uygun değildir. Dolayısıyla Bulut yazılım demek sunucu-istemci sistemler ile aynı şey değildir. Sunucu-istemci sistemleri interneti bir iletişim aracı olarak kullandıkları ve internet üzerinden bazı uygulamaları çalıştırdıkları için ürünlerinin web uyumlu olduğunu bahsetmişlerdir.
PLANTUM Web tabanlı ERP yazılımdır, web uyumlu yazılım değil web in kendisidir. Altyapı ve üstyapı itibariyle de web dir.

 


WEB NEDİR? WEB OLMASI NE DEMEKTİR?


 Gerçek bulut teknolojisidir.
 Her şey tarayıcı üzerinden çalışır.
 Kurulum gerektirmez.
 Tarayıcıların hemen hemen hepsi ile uyumludur.
 İnternete erişen bütün cihazlarla çalışır. (Bilgisayar, tablet, cep telefonu vb.)
 İnternet protokollerine tam uyumlu.
 Mekan bağımsızdır. Merkez şube farketmez.
 Gerçek zamanlıdır. Aktarılan verilerde güncelleme gerektirmez.
 % 100 mobilizasyon sağlar. Veriyi yazmak ya da okumak için mobil olmanız sorun teşkil etmez.
 İnternetin her türlü esnekliğinden yararlanır.
 Farklı platformlarla haberleşir, uyumludur.
 İnternet üzerinden çalışmasına rağmen hız problemi yoktur. Her türlü hızlarda rahatlıkla kullanılabilir.
 Teknik sıkıntılar erişim için bir engel değildir. Virüs bulaşması makina çökmesi vb.
 Biyometrik imza, ip kısıtlaması, mac kontrolü, intranet sınırlandırmaları vb tüm kontrol yöntemleri ile uyumludur.

 


YEDEKLEME


PLANTUMda yedekleme gibi bir dert yoktur. Sistem kendü üzerinde gerçek zamanlı olarak bu işlemi gerçekleştirir. Yedekleme konusunda da bulut mimarinin yeteneklerini fazlası ile kullanır. Sistem çalışırken bir tekrarlama (replication) sunucusu üzerine de yazar. Aynı zamanda bu yapı diğer tüm risklere göre de ayrıca yedeklenmiştir. Bunun adı FKM (Felekate Kurtarma Merkezi) dir. Bulut mimari doğrudan ve ayrıca FKM göre dizayn edilmiştir. Bu şu demektir: Sizin bulunduğunuz sunucuların olduğu fiziksel mekanda bazı teknik sıkıntılar olabilir. İnternet çökebilir, deprem olabilir, yangın, sel, terör vb. Bütün sıkıntıların olma olasılığına göre ayrı bir mekanda (il, ülke gibi) sistemin bir benzer yatırımı vardır. Bu yatırım sayesinde oluşacak her türlü felaket riskine karşı maksimum tedbir alınmıştır.
Bu sayede yedekleme sürekli aktifdir. Bunun dışına işletme isterse yedeklerini kendi lokaline de alabilir. Ayrıca bu yapı işletmenin kendi içine de kurulabilir.
Bu yapının otomatik çalışması sayesinde görevlendirilen kişilerin ihmalleri önemli değildir. Genelde işletmelerde sıkıntı meydana geldiğinde yedeklemeden sorumlu kişilerin ihmalleri ya da bilinmeyen teknolojik dertler ortaya çıkar. Bu yapı bunun önüne geçer. Bu işi rutin bir iş haline getirir ve basitleştirir.

 


VERİ TABANI


PLANTUMun veri tabanı ORACLE dır. Dünyanın en büyük ve en kararlı veri tabanını kullanmaktadır. Böylece verilerin bozulması, büyük olması (big data), dağılması, çökmesi vb riskler yoktur.
 Oracle demek;
 Yüksek Güvenlik,
 Kararlılık,
 Basitlik,
 Anlık analizler,
 Anlık yedekleme,
 Anlık veri haberleşmesinde yüksek kararlılık,
 Verinin sorunsuz taşınması (immigration), birleştirilmesi (soa)
 Büyük datada (bigdata) sorunsuz döngü demektir.
Tüm datayı sorunsuz yönetmek demektir. Yani gerçek bulut demektir. PLANTUM altyapısında bu kararlı ve sorunsuz sistemi kullanmaktadır.

 


KOLAY BAKIM, UCUZ LİSANS, DÜŞÜK MALİYET


PLANTUM Linux işletim sistemi üzerinde çalışabilir. Bu yapı sayesinde yüksek lisans maliyetleri ödemezsiniz. Linux işletim sistemi ücretsizdir. Ayrıca yüksek donanım ihtiyacı gerektirmez. Hızlıdır, kararlıdır, virüslere karış yüksek koruma vardır. Bu işletim sistemi sayesinde yüksek güvenlikli, kararlı ve ucuz bir altyapı kurma imkanı mevcuttur.
Ayrıca PLANTUM kullanıcılarının terminallerine hiçbir kurulum yapmak gerekmez. Bu sayede hem kullanıcıların kullanıcı başına lisans maliyeti hem de kullandıkları bilgisayarların bakım maliyeti ve donanım yükseltme maliyetleri ortadan kalkar. Bu bir işletme için son derece önemli ve kritik bir konudur.

 


KURUMSAL HAFIZA VE İŞLETME VERİ GÜVENLİĞİ


PLANTUMda işletmenin tüm faaliyet verileri sistemin üzerindedir. Personelin ayrılması, sisteme virüs girmesi, bilgisayarın çökmesi vb nedenlerden dolayı veriler kaybolmaz, ayrılan personelle gitmez. Tüm veriler sistemin üzerine kaydedilir.
 Gelen giden tüm e-postalar,
 Şirketin gelen giden tüm teklifleri, talepleri,
 Şirkete gelen giden tüm dökümanlar kaydedilebilir ve indekslenebilir,
 Gelen giden çağrılar sisteme kaydedilebilir.
 Mesajlaşma şirket içinde güvenli ve sistemin kendi içinden yapılır. Bu sayede tüm görüşmeler şirketin kurumsal hafızasında yer alır.
 Tüm ajandalar sistem üzerindedir. Bilmiyorum haberim yoktu bahaneleri ortadan kalkar.
 Toplantı yönetim sistem üzerinden organize edilir, böylece şirketin kurumsallaşmasına katkı sağlar.
 Görev atamaları ve verilen görevlerin yapılıp yapılmadığı veya hangi aşamada olduğu yine sistem üzerinden takip edilir.
 Personel eğitim ve organizasyon bilgileri sistem üzerinden takip edilir.
 Kalite yönetimi sistem üzerinden takip edilir.
 Ödül ceza ve her türlü özlük işlemleri sistem üzerine yazılabilir.
 Personelin her türlü izin planlaması ve yönetimi kolaylıkla yapılabilir.

 


İŞLETMELERİN TÜM FAALİYETLERİ, KURUMSAL YÖNETİM KÜLTÜRÜ


PLANTUM şirketlerin sadece finans, muhasebe, stok ve üretim faaliyetlerini organize eden bir platform değildir. Gerçek hayatta sadece mal almak, fatura kesmek, tahsilat yapmak ve vergi ödemek ile işletmelerin faaliyetlerini yönetmeyiz. Tüm bu faaliyetleri yaparken;
 E-posta alıp-veririz,
 Telefon ile konuşuruz,
 Dökümanlarımızı dosyalarız,
 Not yazarız,
 Mesaj iletiriz,
 Toplantı yaparız,
 Randevulaşırız,
 Görev verip-alarız,
 Hatırlatıcıları çalıştırırız,
Mevcut ERP yazılımları insanların bu faaliyetlerini dizayn etmek ve bir platforma taşımak ile uğraşmaz.
Bu faaliyetleri bir araya toparlamak işletmeleri daha hızlı kurumsallaştırmaktadır.
Gereksiz iş yüklerini ortadan kaldırır, izleme, takip, kalite, işlevsellik, operasyonel hız, etkinlikleri sistemli bir şekilde kontrol etmek işletmelere tarifi mümkün olmayan büyük fayda ve işletme sahiplerine büyük bir memnuniyet sağlar. Ülkemizde birçok işletme nesilden nesile devretmez, kısa süreli kobi faaliyetleri şeklinde gerçekleşir. Bunun en önemli nedenlerinden biri işletmenin kurumsal hafızasının olmayışı ve bu nedenle kurumsal bir kültürün olmayışıdır. Kurumsallık ilk anda bir yığın bürokrasi olarak algılanabilir. Ancak PLANTUM platformunun bakış açısı bu değildir. Fonksiyonalite ve hızı gözardı etmeden, kobi
kıvraklığında etkin ve atak, büyük işletme kurumsallığında yapısal birçok derdi önceden organize etmiş kararlı ve sakin bir şekilde yürütmekdedir.

 


YENİ İHTİYAÇLAR VE YENİ TEKNOLOJİLERE UYUMLULUK


Hayatın olağan akışında sürekli yenilikler vardır. 20 yıl önce e-posta hayatımızda bu denli önemli değildi, kimse web ten sipariş vermiyordu. Ancak bugün artık bu işler sıradan bir iş haline geldi. Bütün bu işleri 20 yıl öncesinin teknolojileri ile yönetmek çok mümkün görünmemektedir. Artık müşterinin tanımı değişmiştir. Müşterinin sadece müşteri kodu, ünvanı, adresi ve vergi bilgileri takip etmek için yeterli değildir. Satışın zor olduğu, rekabetin yüksek olduğu ve karlılığın düşük olduğu iş alanlarında müşterinin doğum gününü hatırlamak, sosyal medya üzerinden onun ile irtibata geçmek sıradan bir iş haline geldi. Ancak tüm bu dertleri çözen bir platformu elde etmek ise oldukça zor ve neredeyse imkansız bir durumdur. İşte tam burada işletmeyi ve işletmeciyi çok nitelikli bir şekilde anlayan ve konuda yeni alanların çok kolay bir şekilde platform üzerine açılmasını sağlayan olmayan iş süreçlerini basit ve hızlı bir şekilde sisteme tanımlayan iş sisteminin adı PLANTUM’dur. İşletme ile müşteri arasında sıkı bağların kurulması ama tüm bu fonksiyonaliteyi yaparken hızdan ve performanstan taviz vermemesi 3 çalışandan 30 bin çalışana kadar rahatlıkla ölçeklenebilir olması çok ama çok çok önemli bir iştir.

 


YILLARA SARİ – DEVİR GEREKTİRMEZ - TÜM DÖNEMLER ÜZERİNDE


İşletmelerin yaşadağı en büyük zorluklardan bir tanesi de yıl sonlarıdır. Yıl sonlarında büyük bir kabus yaşanır. Bir taraftan yıllık hedeflere ulaşma çabası, bir taraftan stok envanterleri, diğer taraftan yeni yıl bütçe ve hedefleri çok kritik ve stresli işlerdir.
Tüm şirket bu işler ile uğraşırken yıl başından bizi bir sürpriz bekler; DEVİRLER.
Bazen o kadar sıkıntılıdır ki, yeni yıla kabus ile girersiniz. İşte PLANTUM platformunda bu konuda hiç bir sıkıntı yaşamazsınız. 31 ile 1 i arasında sizi strese sokacak hiç bir işlem yoktur. Yapmanız gereken tek şey yeni mali yıl tanımlamak ve hayatınıza kaldığınız yerden devam etmektir. Muhasebe tarafında ister kapanış fişlerinden isterseniz yeni yıl kendi oluşturacağınız başlangıç mahsup fişinden rahatlıkla yeni yıla başlarsınız.
Bunun yanında eski müşterileriniz ya da müşterilerinizin eskiden yapmış olduğu faaliyetler, alış verişler, fiyat listeleri, satış miktar ve tutarları hakkında geriye bakmanız gerekebilir. PLANTUM da bunları hiç biri sorun teşkil etmez. Günlük iş hayatınıza katkıda bulunacak her şeyi yanınızda ve platform üzerinde bulabilirsiniz.

 


YASAL ZORUNLULUKLAR VE YASAL GÜNCELLEMELER


Yeni dönemde artık hayatımızın bir parçası olan E-DEFTER, E-FATURA, E-ARŞİV uygulamaları bazı yasal zorunluluklar getirmektedir. Tüm bu yasal işlemleri de kendi platformunuz üzerinden yapmanız hem hata riskini azaltmak açısından hem fonksiyonel ve hızlı hareket etmek açısından büyük önem arzetmektedir. Ek modüller ve programlar kullanmadan kolaylıkla kendi sistemimiz üzerinden yapabiliriz.
Bunun yanında özellikle personel ile ilgili mevzuat değişiklikleri ve yeni yasal uygulamalar sürekli güncelleme ihtiyaçlarını doğurmaktadır. PLANTUM merkezi uygulama sayesinde tüm bu değişiklikleri çok hızlı bir şekilde yapmaktadır. Böylece mevzuat değişiklikleri bizi sıkıntıya sokacak bir uygulama olmaktan uzaklaşacaktır.
PLANTUM kullanıcıları sadece işi ile ilgilenir. İş yapmak için sistem, mevzuat, teknik problemler vb. konularla ilgilenmezler.

 


SÜREÇ YÖNETİMİ


İşletmelerin ihtiyaçları sektörlerine göre çok değişkenlik arzeder. Hatta daha da tuhafı aynı sektörde olan iki şirket bile farklı yönetim tarzları ve çalışma biçimlerini tercih edebilirler. Bunun ile beraber yeni ihtiyaçlar doğduğunda bir yazılıma yeni bir modül eklemek çok kolay olmaz. Ayrıca bazı iş alanlarında yeni gelişen teknoloji, yeni uygulamalar, yeni süreçler doğurabilir. İşte tam burada PLANTUM çok özel bir fonksiyon icra eder. Süreci işletmenin kendi ihtiyacına göre ve ona özel tasarlayabilir. Böylece işletme her konu için ayrı bir yazılım satın almak durumunda kalmaz.

 


KULANICI TANIMLI ALAN VE RAPORLAR


Sistemin içindeki kullanıcı tanımlı alanlar her bir modül için ayrı ayrı ilişkilendirilebilir. Bu alanlar her modül içinde her kart ve hareket için tanzim edilebilir. Yapılan bu kullanıcı alanların tanımı işletmeci tarafından doğrudan ve teknik desteğe ihtiyaç duymadan gayet rahatlıkla yapılabilir. Ayrıca bu alanların tanımı, adı ve formatı da kendi tarafından belirlenir.
Örneğin müşteri kartında hiç olmayan bir alan olduğunu var sayalım. Biz buraya “en çok sevdiği araba” ve “kullandığı aracın modeli” ifadelerini rahatlıkla yazabilir ve bu ifadelerin karşılarına gelmesi gereken değer formatını (metin, tarih, seçmeli, çoktan seçmeli vb.) da belirleyebiliriz. Tüm bu belirlediğimiz değişkenleri Kullanıcı Tanımlı raporlardan alabilir ve raporları detaylı şekilde kendimiz oluşturabiliriz. Ayrıca bunun ile de yetinmeyip cari de tanımlanan değişkenlerle stok tarafında tanımlanan yeni değişkenleri birbiri ile ilişkilendirebiliriz. Örneğin “2017 model Mercedes CLK kullanan müşterimizin en çok aldığı cep telefonu kılıfı hangisidir” gibi bir sorunun cevabını bulmakta zorluk çekmeyiz.
Mevcut ERP yapılarında olduğu gibi özel kod1, özel kod2 gibi tanımlamakta güçlük çektiğimiz zorlama bir kurguya ihtiyaç duymayız.

 


E-İŞ ORTAMLARI İLE TAM ENTEGRASYON


PLANTUM da uzak iş kullanıcıların ortamları ile tam ve bütünleşik bir entegrasyon vardır.
 B2B kurum-kurum ilişkisi (bayi yönetimi, e-ticaret)
 B2C kurum-tüketici ilişkisi (müşteri yönetimi, e-ticaret)
 B2R kurum-mağaza ilişkisi (perakende satış yönetimi)
 B2E kurum-personel ilişkisi (personel yönetimi)

 


DEPOLAR


Firmaların uzak alan bağlantı kullanımına iten en önemli faktörlerden bir şubedir. Ve kurumlar genelde bu iletişim için şubelerine teknolojik yatırımlar yaparlar. Ancak depolar bu konuda gözardı edilmiş yerlerdendir. Depoların genelde bulundukları yer itibari ile de teknolojik yatırım yapmaya elverişli lokasyonlar değildir. İşte tam burada PLANTUM gerçek çözümü göstermektedir. Deponuzun nerde ve nasıl olduğu ve hangi altyapının olduğu önemli değildir. Rahatlıkla en zayıf bağlantı ile bile operasyonunuzu yönetebilir ve gerçek zamanlı veri aktarımı sağlayabilirsiniz. PLANTUM kullanımı için son model bilgisayarlara ve kaliteli iletişime ihtiyacınız yoktur. En düşük bant genişliklerinde bile sorunsuz çalışıbilirsiniz. Ayrıca hattın kopması ve ya gidip gelmesi verilerinizde bir bozukluk oluşturmaz. Çünkü PLANTUM hata kontrol sistemi mükemmel bir şekilde çalışmaktadır.

 


GERÇEK MALİYET NEDİR?


İlk kurulum maliyetleri ve devamında oluşacak bakım, lisans, güncelleme, versiyon yenileme, mevzuat değişikliği hizmetleri, bilgisayarların eskimesi ve devamında değişikliğe gidilmesinin oluşturduğu maliyetler mevcuttur. Lisanslama konusunda yapılacak çalışmalarda bilgi eksikliğinden dolayı başka bir bilgisayara ait oem lisansın diğer makinalara yüklenmesi gibi nedenlerden dolayı lisans alınsa bile lisansız muameleye maruz kalması ve bu nedenle de ekstra maliyetler doğması söz konusundur.

 


NETWORK VE INTERNET GÜVENLİĞİ


Hatlarda kotalar nedeniyle yavaşlık meydana gelmektedir. İnternet üzerinden kurulan intranetlerde gerek kotalar ile boğuşulurken diğer taraftan da güvenlik başka bir problemi doğurmaktadır. Bu yapıların güvenli çalışabilmesi için güvenlik duvarları ve kanuni sorumlulukların ortadan kalkması için de yasalara uygun giriş kayıtlarının (log) tutulması için altyapı yatırımı gerekmektedir.
Gerçek maliyet bu işin bütünü ile alakalıdır. Yoksa sadece fatura kesen bir ticari sistem olarak düşünmek son derece yanıltıcı ve öngörülemeyen maliyetleri doğurmaktadır.

 


SİSTEM YEDEKLİLİĞİ


Burada esas olan ticari yazılım ya da veri tabanının yedeklenmesi değildir. Bu yapının aktif olarak bir yedeğinin var olmasıdır. Yani bütün tedbirleri almamıza rağmen çeşitli sebeplerden dolayı sistemimiz aksayabilir, çökebilir. Yedeklerimiz olsa bile aynı yapıyı tekrar ayağa kaldırmak maddi ve manevi kaydadeğer maliyet oluşturmaktadır. Sistemin bulut üzerinde çalışıyor olması bu derdi ortadan kaldıracaktır.

 


PERSONEL VERİMİ


Günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle personeller de önemli verim düşüşlüğü meydana gelmiştir. Bunun nedeni gerek internet ortamı gerek faaliyetimizi yürütmek için kullanmaya çalıştığımı ekstra uygulamalar gerek diğer medya araç gereçleri personelleri meşgul etmektedir. E-posta hizmetini hotmail, gmail gibi ortamlardan kontrol eden personel ya da iletişimini whats up veya skype gibi araçları kullanarak sağlayan iş ekibi bir süre sora dikkat bozukluğuna ve sosyal ortamlardaki uyarıcılar etkisiyle iş dışı faaliyetlere yönelmektedir.
PLANTUM çalışanın iş ile ilgili tüm faaliyetlerini platform üzerinden yaptığından bunun dışındaki mecralara bakması ve dikkatini dağıtmasını
engeller. Bu sayede iş verimliliği gerçekte olması gereken noktaya gelir. Bazen sebebini anlayamadığımız verimsiz çalışmaların altında bu gerçek yatar.

menuyu kapat
Portall PlantumWebVoltaj KorumaHakkımızdaİletişim